Tantrická masáž pro ženy


POKUD JE PRO TEBE TANTRICKÁ MASÁŽ NOVÝ POJEM A NEVÍŠ, CO SI POD NÍM PŘEDSTAVIT, MŮŽE TI POMOCI PÁR NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDKŮ:


Tantrická masáž je forma masáže, která kombinuje prvky tantrické filozofie s terapeutickými technikami. Cílem tantrické masáže je uvolnit blokace v těle, zlepšit krevní oběh, posílit imunitní systém, snížit stres a pomoci klientovi dosáhnout hlubšího a intenzivnějšího prožitku smyslnosti a vnímání vlastního těla. Tantrická masáž se také zaměřuje na rozvoj vědomí, přijetí vlastního těla a rozšíření smyslových zážitků. Využívá se kombinace různých technik, jako jsou doteky, tlaky, protahování, dechové techniky a masáž intimních partií. Všechny tyto techniky jsou prováděny s důrazem na respektování hranic klientky a jehího pohodlí.


Jaký je rozdíl mezi tantrickou masáží pro ženy a tantrickou masáží pro muže?

Tantrická masáž pro muže a ženy může zahrnovat různé prvky a techniky, ale obecně mají obě stejný cíl: pomoci nalézt a prožít hlubší spojení s vlastním tělem, emocemi a sexualitou!


Rozdíly však mohou být v následujících oblastech:

👉 Anatomie: Tantrická masáž pro muže a ženy se liší v oblastech těla, na které se zaměřuje. Samozřejmě se nejdená pouze o masáž intimních partií, ale zatímco u mužů se v intimní masáži budeme zabývat masáží prostaty a lingamu, u ženy se budeme věnovat mimo jiné masáži joni. (Joni je sanskrtský výraz pro ženské pohlavní orgány a v tantrické filozofii a praxi se používá jako výraz pro celou oblast těla, která zahrnuje vagínu, klitoris, poševní otvor, dělohu a okolní oblasti. V tantrické praxi se této oblasti věnuje zvláštní pozornost, protože se považuje za centrum ženského sexuality a životní energie.)

👉Emoce: Muži a ženy se mohou lišit v emocionálních potřebách a způsobech, jakými reagují na tantrickou masáž. Proto mohou být použity různé techniky pro uvolnění emocí. Například u mužů se může použít práce s dechem (samozřejmě se práce s dechem používá i u žen), ale u žen se navíc můžeme o to více zaměřit na vytvoření bezpečného a intimního prostoru, který můžeme vytvořit za pomoci otevřené komunikace, pohodlného a bezpečného místa pro masáž a rozhovor, masážních technik, které pomohou snížit napětí, a především stanovení hranic, kdy je žena informována o všem, co se během masáže bude dít a má možnost si otevřeně stanovit, co je pro ni v pořádku.

👉 Cíle: Muži a ženy mohou mít různé cíle, proč se rozhodnou pro tantrickou masáž. Muži se mohou soustředit na prohloubení orgasmu a uvolnění napětí, zatímco u žen se může jednat o uvolnění bloků a otevření prožitku sexuality.

Hlavním rozdílem mezi tantrickou masáží pro muže a tantrickou masáží pro ženy je většinou v tom, že tantrická masáž pro ženy se více zaměřuje na otevření a prožívání sexuality a emocionálních aspektů, zatímco tantrická masáž pro muže se může zaměřovat na prohloubení orgasmu a uvolnění napětí. Nicméně, každá tantrická masáž je individuální a může být přizpůsobena potřebám a preferencím klienta, bez ohledu na pohlaví.


Co bys měla vědět o tantrické masáži, pokud se rozhoduješ na ni objednat?


Tantrická masáž může být pro ženy velmi obohacující zážitek, který jim může pomoci objevit a prohloubit spojení se svým tělem a sexualitou, uvolnit napětí a stres, a prožít hlubší pocit harmonie a celistvosti. Pokud se ženy rozhodnou pro tantrickou masáž, měly by mít na paměti následující informace:


🍀 Tantrická masáž není sexuální služba: Na prvním místě zmiňuji, že tantrická masáž není synonymem pro sexuální službu. Tantrická masáž se zaměřuje na prožitky těla a emocí, ale nezahrnuje sexuální aktivity.

🍀 Masáž může být intimní: Tantrická masáž může zahrnovat doteky na intimních místech, jako jsou prsa, břicho a genitálie. Pokud se necítíš pohodlně s těmito doteky, měla bys o tom otevřeně hovořit s masérkou.

🍀 Tantrická masáž může být terapeutická: Tantrická masáž může být velmi terapeutická, a může Ti pomoci uvolnit napětí, zbavit se bloků, a prohloubit spojení se svým tělem a emocemi. Je také možné, že během masáže se objeví emoce, jako jsou radost, hněv, pláč, vztek....Všechny tyto projevy jsou naprosto v pořádku a po celou dobu masáže ode mě budeš dostávat podporu k tomu, aby jsi tyto emoce mohla svobodně projevit a vyjádřit.

🍀 Terapeut (masér/ka) je profesionál/ka: Je důležité si vybrat terapeuta, který je profesionálem a má dostatečné vzdělání a zkušenosti v oblasti tantrické masáže. Terapeut by měl mít respekt k hranicím klientky a vysokou úroveň empatie. Toto je obecné tvrzení, kterým by ses měla řídit. Vždy je pro Tebe dobré si se svým masérem/masérkou nejdříve promluvit, ať už po telefonu nebo osobně. Podle toho můžeš navnímat, jak na Tebe daný člověk působí, jestli je ti příjemný po hlase, zda je ti příjemné jeho vyjadřování, a teprve poté si můžeš rozhodnout, jestli si objednáš sezení. Není třeba se do ničeho nutit, pokud ucítíš, že to není ono, hledej dál, pokud cítíš, že je to fajn, nečekej :)

🍀 Komunikace je klíčová: Komunikace mezi klientkou a terapeutem je klíčová pro dosažení pozitivních výsledků. Klientka by měla být otevřená a upřímná ohledně svých potřeb a preferencí, a terapeut by měl být schopen vyslechnout a přizpůsobit se individuálním potřebám klientky.


Ženám bych doporučila tantrickou masáž, pokud chtějí objevit a prohloubit spojení se svým tělem a sexualitou, uvolnit napětí a stres, a prožít hlubší pocit harmonie a celistvosti. Je ovšem dobré si uvědomit, že tantrická masáž není pro každého, a každá žena by měla své rozhodnutí o tantrické masáži zvážit a projednat s masérem/masérkou, ale především sama se sebou 🙂