Tantrické masáže

Tantrické masáže

V mé nabídce se můžete setkat s několika druhy tantrických masáží a tantrických technik. které provozuji v Brně


👉  Tantrická masáž pro ženy

👉  Tantrická masáž pro muže

👉  Kašmírská masáž (určena jak pro muže, tak pro ženy)

👉  De armouring

👉  Vaginální mapování

👉  Anální mapování  (pro muže i ženy)


V čem jsou tyto techniky jiné než klasické a relaxační masáže? Významný rozdíl vnímám v aktivním přijímání masáže. Zatímco na relaxační masáž si přícházíte pro pasivní odpočinek, v tantrické masáži budete o něco "aktivnější". Nemusíte mít obavy, nikdo po Vás nebude chtít fyzické výkony. Jedná se především o tři klíče, které mohou pomoci probudit Vaši energii, a těmi jsou Dech, Pohyb a Zvuk. V tantrickém světě jsou to tři základní pojmy, se kterými se pracuje stále dokola a odvíjí se od nich veškerá práce. Dech - pomáhá uvolnit fyzické napětí, zvuk - rozvolňuje emoční stres, pohyb - rozvibruje energii v těle. Ať už v mé nabídce zvolíte Tantra masáž, De armouring nebo mapování, pozvu Vás vždy k těmto třem technikám. Nejsou povinné, masáž můžete absolvovat i bez toho, aniž byste je zařadili, mají ale určitý benefit, díky kterému můžete masážní techniky prožít intenzivněji, dostat se do větší hloubky svého těla a prožít tak svou sexualitu jiným, intenzivnějším způsobem, než jste byli doposud zvyklí.

Co ale vnímám v tantrické masáži jako hlavním hybatelem celého průběhu je ZÁMĚR masáže - o záměru je dobré popřemýšlet už před začátkem masáže, den, týden, měsíc před masáží. Záměr má obrovskou sílu a dokáže Vaši masáž nasměřovat tam, kam byste ji směřovat chtěli!


-ZÁMĚR-

V tantrické masáži je záměr považován za klíčový prvek. Záměr může být chápán jako cíl, kterého se masér a klientka/ klient snaží dosáhnout během masáže.

V tantrické masáži je záměr obvykle spojen s tím, aby klientka/ klient dosáhl(a) hlubšího pocitu spojení se svým tělem a duchem a otevření se novým zážitkům a zkušenostem. Záměrem také může být dosažení naprostého uvolnění a osvobození se od stresu a napětí.

Dalším cílem může být rozvinutí smyslnosti a sexuality, zvýšení sebedůvěry a sebevědomí, a také posílení vztahu mezi klientem/ klientkou a masérem.

V tantrické masáži je záměr obvykle sjednán na začátku masáže mezi masérkou a klientem/ klientkou, aby byl jasný směr a cíl, ke kterému se bude během masáže směřovat. Tento záměr je poté průvodcem pro celou masáž, a masérka a klientka/ klient pracují společně na jeho dosažení.

Je důležité si uvědomit, že záměr v tantrické masáži není zaměřen pouze na fyzické tělo, ale na celkový prožitek a duchovní růst klientky/ klienta.

Důležité je také podotknout, že záměr, který vyslovíte, se nemusí nutně uskutečnit během masáže nebo bezprostředně po ní. Je to určitá energie, směr, který se děje a může dít i několi dní po masáži a vaše realita se může začít pozvolna měnit.- DECH -

V tantrické masáži je dech důležitým prvkem, který pomáhá klientovi zlepšit propojení se svým tělem a pocítit hlubší úroveň intimity a vzájemného spojení s masérem. Správné a vědomé dýchání může pomoci uvolnit napětí v těle, zlepšit průtok energie a pomoci klientovi dosáhnout hlubšího stavu relaxace.

Masérka využívá dechové techniky, aby klienta vedla k prohloubení dechu a uvolnění svalů. Také může využít dechové techniky pro vedení klienta k většímu prožitku intimity.

Celkově lze říci, že v tantrické masáži je dech důležitou součástí celkového prožitku a může Vám pomoci dosáhnout hlubšího a intenzivnějšího zážitku.


- ZVUK -

Zvuk může být v tantrické masáži účinným nástrojem pro uvolnění emočního stresu a napětí. V tantrické masáži se využívají různé zvuky, jako jsou meditační zvuky, zvuky hudebních nástrojů nebo zvuky vlastního hlasu maséra nebo klienta.

Zvuk může pomoci uvolnit emoční bloky v těle, protože působí na energetická centra v těle a stimuluje proudění energie. Klient může v průběhu masáže vydávat zvuky, jako jsou například hluboké nádechy a výdechy, které pomáhají uvolnit napětí v těle a umožnit energii volně proudit.

Masér může také použít zvuky jako součást terapeutického procesu, například hudební nástroje, zpěv nebo zpěv manter. Tyto zvuky mohou klienta vést k hlubší relaxaci a meditaci, což umožňuje uvolnění emočního stresu a napětí.


- POHYB -

Pohyb v tantrické masáži pomáhá klientovi propojit se se svým tělem a uvědomit si svoje pocity a emoce. Pohyb také umožňuje klientovi projevit své potřeby a preference během masáže, což umožňuje masérce přizpůsobit svůj přístup a techniky individuálním potřebám klienta.

Tantrická masáž se zaměřuje na celkovou energii a harmonii těla a mysli, a pohyb je klíčovým faktorem pro dosažení této harmonie. Pohyb také pomáhá uvolňovat napětí a blokády v těle, což umožňuje proudění energie volněji a zvyšuje úroveň vzrušení a extáze.

Klient, který se aktivně podílí na pohybu během masáže, také získává větší kontrolu nad svým tělem a může se naučit, jak reagovat na různé stimulace. To může vést k hlubšímu pocitu sebevědomí a intimity, což jsou další důležité prvky v tantrické masáži.